• <strong>ponad 20-letnie </strong>doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów oczyszczania ścieków
  • jesteśmy <strong>bezpośrednim producentem</strong> wdrażanych systemów ochrony środowiska
  • realizujemy powierzone zadania z <strong>zaangażowaniem</strong> i <strong>pełną odpowiedzialnością</strong>
  • Naszym sukcesem jest <strong>zadowolenie naszego klienta</strong>
  • Nasze produkty posiadają <strong>CE</strong>

Nav view search

NavigationProjektowanie

Wykonujemy projekty koncepcyjne, technologiczne, instalacyjne, budowlane oraz wykonawcze. Specjalizujemy się w realizacji prac projektowo-konstruktorskich związanych z tworzeniem optymalnych rozwiązań typowych oraz opracowaniem maszyn dla nowatorskich technologii oczyszczania ścieków.

Wykonawstwo 

Produkujemy urządzenia i maszyny opracowane przez naszych inżynierów. Realizujemy również prace montażowe projektowanych przez nas systemów oraz prowadzimy rozruchy technologiczne. 

Modernizacje i rozbudowy 

Działania naszej firmy obejmują modernizacje i rozbudowy istniejących obiektów. Zaostrzenia wymogów prawnych dotyczące jakości odprowadzanych ścieków oraz rozwój i rozbudowa  zakładów przemysłowych i aglomeracji miejskich prowadzą do konieczności zmiany konfiguracji i powiększania przepustowości eksploatowanych systemów oczyszczających ścieki. Przeprowadzamy również remonty naszych maszyn.

Finansowanie

Koszty za odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do kanalizacji lub do środowiska stanowią znaczne obciążenie dla budżetu zakładu. Nakłady inwestycyjne związane z budowa oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków mogą się zwrócić nawet w ciągu dwóch do trzech lat. Brakuje jednak często środków finansowych do realizacji takiej inwestycji. W związku z tym deklarujemy Państwu pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych oraz niskooprocentowanych kredytów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub innych źródeł.

Doradztwo i ekspertyzy

Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu oferujemy Państwu doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych związanych z gospodarką ściekową. Prowadzimy również ekspertyzy związane z oceną pracy istniejących systemów podczyszczających i oczyszczających ścieki oraz oceną projektów i koncepcji technologicznych systemów komunalnych i przemysłowych. 

Badania

W przypadku konieczności stwierdzenia poprawności doboru wariantu technologicznego i/lub określenia parametrów technologicznych prowadzonych procesów (szczególnie w przypadku oczyszczalni biologicznych) realizujemy pilotowe badania technologiczne w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.

Szkolenia

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie technologii oczyszczania ścieków, eksploatacji systemów oczyszczających ścieki oraz metod badań, oceny i kontroli procesów w nich zachodzących.